آتلیه عکاسی مهدکودک باغ کودک

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی باغ کودک با همکاری عکاسان تمام وقت نسبت به ثبت روزمره تمامی فعالیّت‌های کودکان اهتمام هنری ویژه‌ای گمارده است.

در پایان هر سال، یک آلبوم دیجیتال به والدین عرضه خواهد شد که حاوی فیلم تدوین شدۀ لحظات حضور کودک در دپارتمان‌ها و فعالیّت‌های گوناگون است.

ارائۀ خدمات آتلیه کودک به سایر شهروندان بزودی آغاز خواهد شد. فضاهای سبز(بیش از هشتاد گونه گیاه) و دکورهای داخلی و خارجی فانتزی در همین صفحه قابل بازدید خواهند بود.

 

این صفحه تکمیل خواهد شد…….