تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸

فروردین

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه

۱

۲

۳

۴

۵۶۷۸

۹

۱۰۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲

۲۳

۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹

۳۰

۱ الی ۴ـ  عید نوروز ـ باغ کودک تعطیل است

۷ـ روزجهانی تئاتر ـ جشنواره تئاتر

۱۲ـ روز جمهوری اسلامی ـ باغ کودک تعطیل نیست

۱۳ـ روز طبیعت ـ باغ کودک تعطیل است

۱۴ـ مبعث ـ جشنواره روز طبیعت ـ باغ کودک تعطیل نیست

۱۷ـ جشن سروشگان ـ جشن و مسابقه

۱۸ـ روز جهانی بهداشت ـ جشنواره مهارت‌های بهداشتی

۱۹ـ جشن فروردینگان ـ جشن و مسابقه

۲۳ـ روز دندانپزشک ـ جشنواره دهان و دندان

اردیبهشت

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهرشنبهپنجشنبهجمعه

۱

۲۳۴۵

۶

۷۸۹۱۰۱۱۱۲

۱۳

۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹

۲۰

۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶

۲۷

۲۸۲۹۳۰۳۱

۱ـ ولادت امام زمان(عج) ـ باغ کودک تعطیل نیست

۲ـ روز زمین پاک ـ جشن گیاه‌آوری

۹ـ روز روانشناش ـ جشن قدردانی

۱۲ـ روز معلم ـ جشن قدردانی

۱۵ـ جشن بهاربد ـ جشن بهار

۲۵ـ روز بزرگداشت فردوسی ـ شاهنامه خوانی

خرداد

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱۲

۳

۴

۵

۶۷۸۹

۱۰

۱۱۱۲۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳

۲۴

۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

۳۱

۶ـ شهادت امام علی(ع) ـ باغ کودک تعطیل نیست

۱۴ـ رحلت امام خمینی ـ باغ کودک تعطیل نیست

۱۵ـ قیام ۱۵ خرداد ـ باغ کودک تعطیل نیست

۱۶ـ عید فطر ـ باغ کودک تعطیل نیست

۲۲ـ روز مبارزه با کار کودکان ـ جشنواره با والدین

۲۵ـ روز ملی گل و گیاه ـ جشنواره گل و گیاه

تیر

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱۲۳۴۵۶

۷

۸

۹۱۰۱۱۱۲۱۳

۱۴

۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰

۲۱

۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷

۲۸

۲۹۳۰۳۱

۸ـ شهادت امام صادق(ع) ـ باغ کودک تعطیل نیست

۱۳ـ تیر روز ـ جشن تیرگان

۲۵ـ روز بهزیستی ـ جشنواره

مرداد

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱۲۳

۴

۵۶۷۸۹۱۰

۱۱

۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷

۱۸

۱۹۲۰

۲۱

۲۲۲۳۲۴

۲۵

۲۶۲۷۲۸

۲۹

۳۰۳۱

۷ـ مرداد روز ـ جشن مردادگان

۱۰ـ آغاز هفته جهانی شیردهی -جشن مادران در قصر سبز

۲۱ـ عید قربان ـ باغ کودک تعطیل نیست

۲۸ـ روز جهانی عکاسی ـ جشنواره عکاسی

۲۹ـ عید غدیر ـ باغ کودک تعطیل نیست

شهریور

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۳۰۳۱

۱

۲۳۴۵۶۷

۸

۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴

۱۵

۱۶۱۷

۱۸

۱۹

۲۰۲۱

۲۲

۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸

۲۹

۴ـ شهریور روز ـ جشن شهریورگان

۱۸ـ تاسوعای حسینی ـ باغ کودک تعطیل است

۱۹ـ عاشورای حسینی ـ باغ کودک تعطیل است

مهر

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱۲۳۴

۵

۶۷۸۹۱۰۱۱

۱۲

۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸

۱۹

۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵

۲۶

۲۷

۲۸۲۹۳۰

۸ـ روزبزرگداشت مولوی ـ مولوی خوانی

۱۳ـ روز جهانی معلم ـ جشنواره قدردانی از مربیان

۱۶ـ روز ملی کودک ـ جشن بزرگ

۲۴ـ روز جهانی غذا ـ جشنواره آشپزی

۲۶ـ روز تربیت بدنی و ورزش ـ مسابقه ورزشی

۲۷ـ اربعین حسینی ـ باغ کودک تعطیل نیست

آبان

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸۹

۱۰

۱۱۱۲۱۳۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳

۲۴

۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

۵ـ رحلت پیامبر ـ باغ کودک تعطیل نیست

۷ـ شهادت امام رضا(ع) ـ باغ کودک تعطیل نیست

۱۵ـ شهادت امام عسگری(ع) ـ باغ کودک تعطیل نیست

۲۹ـ روز جهانی کودک ـ جشن بزرگ

 

آذر

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۳۰

۱

۲۳۴۵۶۷

۸

۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴

۱۵

۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱

۲۲

۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸

۲۹

۹ـ آذر روز ـ جشن آذرگان

۱۲ـ روز جهانی معلولان ـ تئاتر معلولان

۳۰ـ آذر جشن شب یلدا ـ جشن یلدا

دی

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱۲۳۴۵

۶

۷۸۹۱۰۱۱۱۲

۱۳

۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹

۲۰

۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶

۲۷

۲۸۲۹۳۰

۱ـ خرم روز ـ جشن دیگان

۴ـ کریسمس ـ جشنواره

۱۱ـ روز پرستار ـ جشنواره در خانه مشاغل

بهمن

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱۲۳

۴

۵۶۷۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷

۱۸

۱۹۲۰۲۱

۲۲

۲۳۲۴

۲۵

۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

۱ـ زادروز فردوسی ـ شاهنامه خوانی

۲ـ بهمن روز ـ جشن بهمنگان

۹ـ شهادت حضرت زهرا(س) ـ باغ کودک تعطیل نیست

۲۲ـ پیروزی انقلاب اسلامی ـ باغ کودک تعطیل نیست

۲۶ـ روز مادر ـ  جشن بزرگ

اسفند

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱

۲

۳۴۵۶۷۸

۹

۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹۲۰۲۱۲۲

۲۳

۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸

۲۹

۱۵ـ روز درختکاری ـ جشنواره درختکاری

۱۸ـ روز پدر ـ جشن بزرگ ـ باغ کودک تعطیل نیست

۲۵ـ پایان سرایش شاهنامه ـ شاهنامه خوانی

۲۹ـ ملی شدن صنعت نفت ـ  باغ کودک تعطیل نیست


برنامه آموزشی دپارتمان‌های خانه مهدکودک باغ کودک

 

ساعت شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه
۰۷:۳۰ ـ ۰۶:۳۰ ۰۸:۰۰ ـ ۰۷:۳۰
صبحانه

صبحانه

صبحانه

صبحانه

صبحانه

صبحانه
۰۸:۱۵ ـ ۰۸:۰۰
نرمش شاد

نرمش شاد

نرمش شاد

نرمش شاد

نرمش شاد

نرمش شاد
۰۸:۴۵ ـ ۰۸:۱۵
سرگرمی

سرگرمی

سرگرمی

سرگرمی

سرگرمی

سرگرمی
۰۹:۰۰ ـ ۰۸:۴۵
میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده
۰۹:۳۰ ـ ۰۹:۰۰
دورهمی و بازی

دورهمی و بازی

دورهمی و بازی

دورهمی و بازی

دورهمی و بازی

دورهمی و بازی
۱۰:۰۰ ـ ۰۹:۳۰
لذن نقاشی

خمیر بازی

شعرخوانی

قصه خوانی
۱۰:۱۵ ـ ۱۰:۰۰۱۰:۴۵ ـ ۱۰:۱۵
آواورزی

دورهمی و بازی

قصه گویی

لذت موسیقی

لذن نقاشی

شعرخوانی
۱۱:۱۵ ـ ۱۰:۴۵


قصه گوییتمرین تئاتر

رقص انگشت‌ها

تمرین تئاتر
۱۱:۴۵ ـ ۱۱:۱۵
نرمش

دنیای فرانسه کوچولوها

خانه مشاغل

دنیای انگلیسی کوچولوها

نرمش

وقتشه بزرگ بشی
۱۲:۱۵ ـ ۱۱:۴۵
آب وآب بازیفکر کن عمل کن

خمیر بازی

آب وآب بازی

خمیر بازی
۱۳:۰۰ ـ ۱۲:۱۵
ناهار

ناهار

ناهار

ناهار

ناهار

ناهار
۱۳:۳۰ ـ ۱۳:۰۰
دنیای انگلیسی کوچولوها

نرمش

دنیای فرانسه کوچولوها

آواورزی

لذت موسیقی

خانه مشاغل
۱۴:۰۰ ـ ۱۳:۳۰
تمرین تئاتر

آب وآب بازی

تمرین تئاتر


۱۴:۱۵ ـ ۱۴:۰۰
میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده
۱۵:۱۵ ـ ۱۴:۱۵
استراحت

استراحت

استراحت

استراحت

استراحت

استراحت
۱۵:۳۰ ـ ۱۵:۱۵
میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده

میان وعده
۱۶:۰۰ ـ ۱۵:۳۰
رقص انگشت‌ها

شعرخوانی


جنگ شادی
خمیر بازی

نرمش
۱۶:۳۰ ـ ۱۶:۰۰
فکر کن عمل کنلذن نقاشی
جنگ شادی


آب وآب بازی
۱۷:۰۰ ـ ۱۶:۳۰
عصرانه

عصرانه

عصرانه

عصرانه

عصرانه

عصرانه
۱۷:۰۰
خداحافظی

خداحافظی

خداحافظی

خداحافظی

خداحافظی

خداحافظی

 

ساعت شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه
۰۷:۳۰ ـ ۰۶:۳۰
 ۰۸:۰۰ ـ ۰۷:۳۰ صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه
۰۸:۱۵ ـ ۰۸:۰۰ نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد
۰۸:۴۵ ـ ۰۸:۱۵ سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی
۰۹:۰۰ ـ ۰۸:۴۵ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۰۹:۳۰ ـ ۰۹:۰۰ دورهمی و بازی دورهمی و بازی دورهمی و بازی دورهمی و بازی بازی با کلمات آلمانی دورهمی و بازی
۱۰:۰۰ ـ ۰۹:۳۰ لذن نقاشی خمیر بازی قصه خوانی بازی با کلمات آلمانی شعرخوانی رقص انگشت‌ها
۱۰:۱۵ ـ ۱۰:۰۰
۱۰:۴۵ ـ ۱۰:۱۵ تمرین تئاتر کارگاه خلاقیت بازی با کلمات فرانسوی بازی با کلمات فرانسوی تمرین تئاتر مهارت‌های حرکتی
۱۱:۱۵ ـ ۱۰:۴۵ گفتگوی هفته کارگاه خلاقیت وقتشه بزرگ بشی خمیر بازی بدن من بازی با کلمات انگلیسی
۱۱:۴۵ ـ ۱۱:۱۵ شعرخوانی نرمش طراحی هندسی آب وآب بازی فکر کن عمل کن قصه خوانی
۱۲:۱۵ ـ ۱۱:۴۵ گیاه شناسی آمادگی جسمانی کارگاه خلاقیت شناگر کوچولو بازی با کلمات انگلیسی لذن نقاشی
۱۳:۰۰ ـ ۱۲:۱۵ ناهار ناهار ناهار ناهار ناهار ناهار
۱۳:۳۰ ـ ۱۳:۰۰ آب وآب بازی دنیای انگلیسی کوچولوها آوای سازها ریاضی نرمش بازی با کلمات فرانسوی
۱۴:۰۰ ـ ۱۳:۳۰ شناگر کوچولو خالق مهربان نوازش سازها مهندس کوچولو آمادگی جسمانی تمرین تئاتر
۱۴:۱۵ ـ ۱۴:۰۰ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۱۵:۱۵ ـ ۱۴:۱۵ استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
۱۵:۳۰ ـ ۱۵:۱۵ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۱۶:۰۰ ـ ۱۵:۳۰ رباتیک نوازش سازها جانور شناسی جنگ شادی دیوار نقاشی خانه مشاغل
۱۶:۳۰ ـ ۱۶:۰۰ ربات ساز کوچولو بازی با کلمات آلمانی رقص انگشت‌ها جنگ شادی بازی با رنگ ها خانه مشاغل
۱۷:۰۰ ـ ۱۶:۳۰ عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه
۱۷:۰۰ خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی

 

ساعت شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه
۰۷:۳۰ ـ ۰۶:۳۰
 ۰۸:۰۰ ـ ۰۷:۳۰ صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه
۰۸:۱۵ ـ ۰۸:۰۰ نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد
۰۸:۴۵ ـ ۰۸:۱۵ سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی
۰۹:۰۰ ـ ۰۸:۴۵ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۰۹:۳۰ ـ ۰۹:۰۰ دورهمی و بازی دورهمی و بازی دورهمی و بازی دورهمی و بازی دورهمی و بازی دورهمی و بازی
۱۰:۰۰ ـ ۰۹:۳۰ خمیر بازی بازی با کلمات فرانسوی لذن نقاشی قصه خوانی شعرخوانی رقص انگشت‌ها
۱۰:۱۵ ـ ۱۰:۰۰
۱۰:۴۵ ـ ۱۰:۱۵ دنیای آلمانی کوچولوها آب وآب بازی وقتشه بزرگ بشی تمرین تئاتر بازی با کلمات آلمانی نرمش
۱۱:۱۵ ـ ۱۰:۴۵ بازی با کلمات آلمانی شناگر کوچولو گیاه شناسی رقص انگشت‌ها نوازش سازها آمادگی جسمانی
۱۱:۴۵ ـ ۱۱:۱۵ طراحی هندسی رباتیک دنیای انگلیسی کوچولوها خالق مهربان بدن من دنیای فرانسه کوچولوها
۱۲:۱۵ ـ ۱۱:۴۵ کارگاه خلاقیت ربات ساز کوچولو بازی با کلمات انگلیسی جانور شناسی تمرین تئاتر بازی با کلمات فرانسوی
۱۳:۰۰ ـ ۱۲:۱۵ ناهار ناهار ناهار ناهار ناهار ناهار
۱۳:۳۰ ـ ۱۳:۰۰ آوای سازها دیوار نقاشی نرمش بازی با کلمات انگلیسی آب وآب بازی کارگاه خلاقیت
۱۴:۰۰ ـ ۱۳:۳۰ نوازش سازها بازی با رنگ ها آمادگی جسمانی فکر کن عمل کن شناگر کوچولو کارگاه خلاقیت
۱۴:۱۵ ـ ۱۴:۰۰ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۱۵:۱۵ ـ ۱۴:۱۵ استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
۱۵:۳۰ ـ ۱۵:۱۵ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۱۶:۰۰ ـ ۱۵:۳۰ گفتگوی هفته قصه خوانی شعرخوانی جنگ شادی ریاضی خانه مشاغل
۱۶:۳۰ ـ ۱۶:۰۰ تمرین تئاتر تمرین تئاتر مهارت‌های حرکتی جنگ شادی مهندس کوچولو خانه مشاغل
۱۷:۰۰ ـ ۱۶:۳۰ عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه
۱۷:۰۰ خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی

 

ساعت شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه
۰۷:۳۰ ـ ۰۶:۳۰
 ۰۸:۰۰ ـ ۰۷:۳۰ صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه صبحانه
۰۸:۱۵ ـ ۰۸:۰۰ نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد نرمش شاد
۰۸:۴۵ ـ ۰۸:۱۵ سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی
۰۹:۰۰ ـ ۰۸:۴۵ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۰۹:۳۰ ـ ۰۹:۰۰ دورهمی و بازی دورهمی و بازی بازی با کلمات فرانسوی دورهمی و بازی دورهمی و بازی دورهمی و بازی
۱۰:۰۰ ـ ۰۹:۳۰ لذن نقاشی شعرخوانی دورهمی و بازی بازی با کلمات انگلیسی رقص انگشت‌ها بازی با کلمات آلمانی
۱۰:۱۵ ـ ۱۰:۰۰
۱۰:۴۵ ـ ۱۰:۱۵ گفتگوی هفته مهارت‌های حرکتی قصه خوانی نرمش دیوار نقاشی کارگاه خلاقیت
۱۱:۱۵ ـ ۱۰:۴۵ رقص انگشت‌ها تمرین تئاتر تمرین تئاتر آمادگی جسمانی بازی با رنگ ها کارگاه خلاقیت
۱۱:۴۵ ـ ۱۱:۱۵ دنیای انگلیسی کوچولوها آوای سازها وقتشه بزرگ بشی بدن من دنیای آلمانی کوچولوها آب وآب بازی
۱۲:۱۵ ـ ۱۱:۴۵ بازی با کلمات انگلیسی نوازش سازها جانور شناسی قصه خوانی بازی با کلمات آلمانی شناگر کوچولو
۱۳:۰۰ ـ ۱۲:۱۵ ناهار ناهار ناهار ناهار ناهار ناهار
۱۳:۳۰ ـ ۱۳:۰۰ نرمش دنیای فرانسه کوچولوها آب وآب بازی شعرخوانی فکر کن عمل کن ریاضی
۱۴:۰۰ ـ ۱۳:۳۰ آمادگی جسمانی بازی با کلمات فرانسوی شناگر کوچولو خمیر بازی نوازش سازها مهندس کوچولو
۱۴:۱۵ ـ ۱۴:۰۰ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۱۵:۱۵ ـ ۱۴:۱۵ استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
۱۵:۳۰ ـ ۱۵:۱۵ میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده میان وعده
۱۶:۰۰ ـ ۱۵:۳۰ طراحی هندسی خالق مهربان رباتیک جنگ شادی تمرین تئاتر خانه مشاغل
۱۶:۳۰ ـ ۱۶:۰۰ کارگاه خلاقیت گیاه شناسی ربات ساز کوچولو جنگ شادی تمرین تئاتر خانه مشاغل
۱۷:۰۰ ـ ۱۶:۳۰ عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه عصرانه
۱۷:۰۰ خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی خداحافظی