دپارتمان مشاوره مهدکودک باغ کودک

دپارتمان مشاوره باغ کودک یک دپارتمان تخصصی است که بیشترین اختیارات و مسئولیت‌ها در مهدکودک باغ کودک را به عهده مشاوران روانشناسی تمام وقت قرار داده است.

کودکان در باغ کودک به ترتیب سن در قصر سبز، قصر نارنجی، قصر زرد و قصر آبی(دپارتمان‌های خانه) تفکیک شده‌اند و هر دپارتمان خانه توسط یک مشاور هدایت می‌شود.

مشاوران برای ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه‌های باغ کودک، تمام امور فرزندپروری اعم از استخدام و آموزش مربیان، آموزش والدین، برگزاری دوره‌های روانشناسی مشاوره‌ای برای والدین، تدوین طرح فعالیت‌های روزمره و … را زیر نظر دارند.

هنگام ثبت‌نام برای هر کودک یک مشاور تعیین خواهد شد که بلافاصله بعد از ثبت‌نام جلسات توجیهی والدین و تکمیل پرونده کودک توسط ایشان برگزار می‌شود. پذیرش کودک منوط به برگزاری این جلسه است.

اپلیکیشن مهدکودک باغ کودک این امکان را فراهم کرده است که والدین بتوانند روز و ساعت جلسات مشاوره فردی که الزامی است(قوانین و مقررات مهدکودک باغ کودک) را تعیین کنند و به طور منظم و سازمان‌یافته با مشاوران و گزارش‌های نوآموزان(که توسط مربیان و مشاوران تنظیم می‌شود) ارتباط داشته باشند.

والدین می‌بایست تمام امور مربوط به کودکان را صرفاً از طریق مشاور خود پیگیری کنند و طبعاً سایر مربیان و همکاران مهدکودک باغ کودک در این زمینه به والدین پاسخگو نیستند.

مشاوران مهدکوک باغ کودک به تدریج و ظرف چند ماه، نسبت به جمع‌بندی گزارش‌های مربیان سایر دپارتمان‌ها و تکمیل پرونده کودک اقدام می‌کنند و برنامه اختصاصی هر کودک را از طریق مفهمومی که اپلیکیشن باغ کودک با عنوان “کلاس‌های مشاوره‌ای” مشخص شده است، ایجاد خواهند کرد.

مشاوران می‌توانند نسبت به لغو جلسات مشاوره فردی اقدام کنند یا جلسات مشاوره‌ای گروهی تشکیل دهند. اطلاع این موارد به والدین صرفاٌ از طریق نوتیفیکیشن‌های اپلیکیشن باغ کودک خواهد بود و طبعاً روز و ساعات جلسات لغو شده یا تنظیم‌شده در برنامه ماهانه کودکان(در اپلیکیشن باغ کودک) قابل مشاهده است.

مسئولیت فرزندپروری با والدین است و دپارتمان مشاوره باغ کودک همراه ایشان است. بی‌تردید عدم هماهنگی تربیتی و رفتاری کودکان و والدین در یک محیط عمومی منجر به آسیب‌دیدن سایرین می‌شو‌د. از این رو بدیهی است کم‌لطفی والدین در خصوص حضور بموقع در جلسات فوق از سوی مشاوران ابداً پذیرفته نیست و طبق مقررات (قوانین و مقررات مهدکودک باغ کودک) ممکن است به عدم پذیرش کودکان بیانجامد.

دپارتمان مشاوره برای برگزاری و آنالیز تمامی تست‌های روان‌شناسی که صلاح بداند، آمادگی دارد و همچنین تمامی امکانات لازم برای کمک به کودکان در باغ کودک را فراهم کرده است ولی هیچ اقدامی در خصوص نیازهای مشاوره‌ای خانواده‌ یا روان‌درمانی(بویژه برای کودکان بیش‌فعال) انجام نمی‌دهد. در صورت نیاز به این موارد، معرفی به روانشناس، روانپزشک یا دفاتر مشاورۀ خانواده در دستور کار خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر به فعالیّت‌های دپارتمان مشاوره مهدکودک باغ کودک به مطالب زیر مراجعه کنید